Slovar izrazov

2f88ce78fc070b42e963bba5b92e0dcf.jpg

Pozdravljeni v slovarju izrazov, kjer vam bodo po abecednem vrstnem redu obrazloženi različni izrazi, s katerimi se boste srečali ob igranju Dungeons & Dragons.

A

Ability check:

Met 20 – strane kocke, ki odloča  uspehu dejanj, ki so neposredno povezana z našimi ability score-i. Npr. da se izvijemo iz sovražnikovega prijema mečemo strength check, če se želimo nečesa (krajše zaporedje simbolov, kitica pesmi etc.) hitro naučiti oz spomniti uporabimo intelligence check itd. K vrednosti, ki jo dobimo z metom 20 – strane kocke še prištejemo MOD ability score-a, za katerega mečemo ta ability check.

Ability score:

Vrednost, ki določa osnovne (ne)sposobnosti karakterja. To so strength (moč), dexterity (gibčnost), constitution (zdravje), intelligence (inteligenca), wisdom (modrost) in charisma (karizma). Glede na vrednost posameznega score-a dobi karakter tudi določene bonuse (pozitivne in negativne)

Acolyte: 

Background – Nekdo, ki dela v templju, kjer služi svojemu božanstvu in izvaja in pomaga pri izvedbi določenih verskih obredov.

Advantage:

V določenih situacijah bo karakter pri izvedbi nekega dejanja imel prednost. V tem primeru se 20 – strana kocka vrže dvakrat, kot veljavna pa se vzame večja izmed obeh dobljenih vrednosti.

Alignment: 

Karakterjev odnos do zakona (lawful, neutral, chaotic) in morale (good, neutral, evil).

Armor class (AC): 

Številčna vrednost, ki določa kako dobro se lahko izmikamo napadom oz. kako dobro nas oklep ščiti. Da bi nekoga uspešno poškodovali, moramo pri attack roll-u vreči vrednost, ki je enaka tarčinemu AC-ju.

Attack roll:

Met  20 – strane kocke, ki odloča o uspehu napada, torej, če tarčo uspešno zadanemo. Vrednosti meta prištejemo attack bonus.

Attack bonus:

Vsota strength/dexterity MOD-a in proficiency MOD-a. Če uporabljamo melee weapon-e praviloma uporabimo strength MOD, če uporabljamo ranged weapon-e pa dexterity MOD. Če ima melee weapon lastnost finesse, namesto strength MOD-a uporabimo dexterity MOD. Če smo z orožjem spretni (imamo proficiency za to orožje) se k temu prišteje še proficiency MOD.

B

Backround:

Nek poklic, ki ga je karakter opravljal, preden se je odpravil v svet.

Bond:

Vez oz. navezanost, ki jo ima karakter z ljudmi in/ali kraji in/ali dogodki v svetu.

C

Characteristic:

Skupek karakterjevih personality trait-ov, idealov, bond-ov in flaw-ov.

Cleric:

Class – Svečeniki, ki s pomočjo božanske magije služijo neki višji sili.

Criminal:

Background – Izkušen zločinec, vešč v kršenju zakonov.

D

Damage die:

Kocka, ki jo uporabljamo pri metu za specifično orožje, da bi določili količino škode,ki jo z napadom povzročimo. Npr. 1d4, 1d6, 1d8 etc.

Damage roll:

Met kocke, katere vrednost je odvisna od orožja, ki ga uporabljamo. Če uporabljamo melee weapon-e se k z metom pridobljeni vrednosti načeloma prišteje strength MOD, če pa uporabljamo ranged weapon pa dexterity MOD.

Damage type:

Tip škode, ki ga orožje naredi. Poznamo predirljiva (piercing), rezalna (slashing) in topa (bludgeoning) orožja. Piercing damage označimo s P, slashing s S in bludgeoning z B.

Difficulty check (DC):

Vrednost, ki jo je treba doseči z metom 20 – strane kocke, da je neko dejanje uspešno. Bolj kot je dejanje težavno, večji je DC. Tako je npr. DC za skok čez ozek potok manjši kot pa DC za skok čez 5 metrov široko brezno.

Dungeon master (DM):

Igralec, ki nadzoruje vse aspekte igre razen karakterjev igralcev. V svoji oblasti ima npr. vreme, vse NPC-je, ključne dele dogodivščine etc.

Dwarf-i:

Race – Bradata humanoidna bitja nižje postave. Kar jim manjka v višini nadoknadijo v svoji rudarski in kovaški spretnosti. Imajo odličen spomin, zato se jim ni dobro zameriti. Predvsem živijo v ob vznožjih gora in hribovjih, kjer lahko rudarijo. Med vsemi rasami škratje izstopajo predvsem po svojem močnem zdravju, odličnemu vidu, poznavanju kamnin, spretnostjo z orožjem in svojim posebnim jezikom. Poznamo dve vrsti; hribske in gorske.

E

Elf-i:

Race – Prelepa humanoidna bitja zmerne postave. Njihova povprečna življenjska doba presega 700 let. S svojo zbranostjo, radovednostjo in gibčnostjo prekašajo vse ostale rase. Predvsem so znani po umetnosti in diplomatski sposobnosti, so pa tudi dokaj sposobni v boju. Najpogosteje jih najdemo na mističnih krajih, nekje globoko v gozdovih, v podzemlju in med stolpi (odvisno od podzvrsti).  Namesto dolgega spanca si večina vilinov privošči transu-podobno stanje. Odporni so do različnih oblik magije, imajo odličen vid, ki jim omogoča, da opazijo tudi najmanjše podrobnosti in dokaj eleganten jezik. Poznamo visoke/high elf-e, gozdne/wood elf-e in temne/dark elf-e oz. drow-e.

Experience point-i (exp):

Točke s katerimi se sledi karakterjevi  ‘’rasti’’ do naslednjega levela.

F

Feat:

Nek talent oz. znanje, ki da karakterju posebne sposobnosti. Uteleša vadbo, izkušnje in sposobnosti, ki jih class-i ne nudijo.

Fighter:

Class – Bojevniki, usposobljeni v raznih oblikah bojevanja z različnimi tipi orožji in oklepov. Nekateri zelo močno vdarijo svoje nasprotnike, drugi, v svoj stil bojevanja vključijo magijo, tretji pa spretno manevriranjo okoli svojega nasprotnika.

Finesse:

Kadar vihtimo orožje s to lastnostjo, lahko izberemo, ali bomo za attack roll in damage roll uporabili strength MOD ali dexterity MOD. Za oba roll-a moramo v istem napadu uporabiti isti MOD (torej če za attack roll uporabimo strength MOD, ga moramo tudi za damage roll).

Flaw:

Nek karakterjev strah, pregreha, odvisnost – torej neka šibka točka, ki bi jo lahko njegov sovražnik uporabil zoper njega.

Folk hero:

Background – Posameznik, ki izvira iz preprostega ljudstva in ga njegova vas tretira kot heroja iz enih ali drugih razlogov.

G

Game master (GM):

Glej Dungeon master.

H

Halfling-i:

Race – Dokaj udomačeni humanoidi nižje postave. So iznajdljiv, dobrosrčni in, če želijo, skoraj neopazni. Pogosto se ukvarjajo s kmetijstvom in trgovino. Ostale rase prekašajo po svojem pogumu in sreči ter svojem harmoničnem jeziku. Zaradi svoje majhne postave so tudi zelo izmuzljivi. Poznamo lahkonoge/lightfoot in krepke/stout halfling-e.

Hit die:

Kocka, ki jo mečemo, da dobimo karakterjev maksimalni HP (npr. d6, d8, …). Število hit die-ev je enako karakterjevem levelu.

Hit point-i (HP):

Število točk škode (damage-a), ki jih lahko karakter prejme preden izgubi zavest.

Human-i:

Race – Humanoidi zmerne postave, predvsem prepoznavni po svoji ambicioznosti. Zaradi svojih številnih migracij so še najbolj raznolika rasa. Z ostalimi rasami se dobro razumejo, izstopajo pa tudi po svojih institucijah in prilagodljivosti. Znani so tudi po svoji vsestranskosti.

I

Ideal:

Nek cilj, ideja, želja, ki ga/jo karakter želi doseči oz. ga/jo ceni nad vsem drugim. Vpliva na to, kako se bo karakter odločal in obnašal.

Initiative check:

Met 20 – strane kocke, ki nam pomaga določiti vrstni red v katerem se bodo udeleženci spopada premikali. Pri tem se dobljeni vrednosti prišteje initiatice bonus

Initiative bonus:

V večini primerov enak dexterity MOD-u. Poveča se lahko ali s povečanjem dexterity MOD-a ali pa s pomočjo feat-ov.

Inspiration:

Nagrada, ki jo da GM za dobro vživljanje v karakterja. Lahko ga imate le 1 točko; ne morete jih kopičiti in zbirati kot znamke. Karakterju da advantage na attack roll-e, saving throw-e in ability check-e.

K

L

M

Melee weapon:

Orožje za borbe na kratke razdalje. Npr. meč, sulica, bodalo etc.

Modifier (MOD):

Vrednost, odvisna od višine posameznega ability score-a oz. levela karakterja. Prišteje se k raznim metom, najpogosteje 20 – strane kocke.

N

Noble:

Oseba, ki izhaja iz plemiške družine in nosi plemiški naziv.

NPC:

Vsak karakter, ki ga igralci ne kontrolirajo. Npr. gostilničar, prodajalec v trgovini, župan, etc.

O

P

Passive wisdom:

Vrednost, ki določa koliko oz. kako podrobno pasivno (nenamerno oz. brez da bi se na to osredotočili) karakter vidi in drugače zaznava. Npr. če karakter vidi kako mu nekaj sledi v krošnjah, sliši če se mu kdo približuje etc.

Personality trait:

Personality trait je osebnostna značilnost karakterja, ki loči tega karakterja od ostalih. Npr. pamet, vljudnost, šaljivost, negotovost itd.

Proficiency:

Spretnost v uporabi nekega predmeta oz. izvajanju določenih skill-ov.

Proficiency MOD:

Konstanten MOD, ki ga prištejete metu kocke, kadar izvajate nekaj v čem ste spretni oz. se nečesa lotite z nekim predmetom s katerim ste spretni.

Q

R

Ranged weapon:

Orožje za borbe na daljše razdalje. Npr. loki, samostreli, frače.

S

Sage:

Nekdo, ki je mnoga leta posvetil študiju narave in je posledično strokovnjak na svojem področju.

Saving throw:

Met 20 – strane kocke, ki določi, če se lahko karakter reši oz. zmanjša efekt enega ali več negativnih učinkov. Npr. se izmakne padajoči skali, ni zastrupljen etc.

Skill:

Spretnost. Npr. akrobatična, v zgodovini, opazovalna etc.

Soldier:

Oseba, ki opravlja vojaški poklic, bodisi kot član redne vojske ali pa plačanec.

Spellcaster:

Karakter, ki zna uporabljati magijo.

Spellcasting ability:

Ability score, ki ga spellcaster karakter uporablja pri čaranju. Odvisen je od class-a

Spell attack bonus:

Vrednost, ki se prišteje metu 20 – strane kocke, kadar napadate z uroki. Sestavljata jo proficiency MOD in spellcasting ability MOD.

Spell save DC:

DC, ki ga mora tarča uroka doseči z metom saving throw-a, da se efekt uroka oblaži oz. izniči. Dobi se tako, da številu 8 prištejete spell attack bonus.

T

U

V

W

X

Y

Z

One thought on “Slovar izrazov

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s