Za novince: izdelava karakterja

 

Uvod:

V tem kratkem vodniku vam bo predstavljen proces izdelave level 1 karakterja za Dungeons & Dragons 5e, kot je opisan v osnovnih pravilih za igralce (player’s basic rules). Za izdelavo karakterja potrebujete tudi karakterski list (character sheet), ki ga lahko najdete tukaj.

O igri:

Dungeons & Dragons je table-top pen & paper role-playing game, torej namizna igra, ki se igra s pomočjo pisala in papirja, pri kateri se igralci vživijo v svoje karakterje, ki se nahajajo v fantazijskem svetu. Igro nadzoruje GM/DM – Game/Dungeon Master, ki predstavlja vse aspekte sveta, razen karakterje, ki jih igrajo igralci, torej nadzira NPC-je, živali, vreme, skrbi za gladek potek dogodivščin itd. Karakterji lahko v teoriji počnejo karkoli, oz. lahko to poskusijo storiti. O uspehu njihovih poskusov najpogosteje odloča 20 – stranska kocka (d20).

Opis postopka:

Da bi izdelali D & D karakterja, se moramo najprej zamisliti, kakšen želimo, da je. Morda bi se radi vživeli v kožo hrabrega škratovskega bojevnika, zvitega vilinskega čarovnika, ali pa bi bili človeški barbar, ki se imenuje Jurij in prihaja iz džungle. Dungeons & Dragons je predvsem igra vživljanja v svojega karakterja, zato je dobro, če si ga najprej, kot osebo, konkretno oblikujemo v glavi. To nam pomaga pri vživljanju v našega karakterja, kar pa popestri igro. Ko imamo neko približno podobo našega karakterja moramo določiti njegovo raso, izbrati njegov class, določiti njegove ability score-e, ga opremiti, mu določiti ozadje in alignment ter urediti še vse detajle, kot so število življenjskih točk (HP), ‘’oklepje’’ (AC) itd.

Character sheet:

Character sheet oz. karakterski list je komplet treh izpolnljivih listov: osnovni list (basic sheet), detajlni list (detail sheet) in list za uroke (spellcasting sheet). Na basic sheet-u se nahajajo vse osnovne informacije, od imena, rase, class-a, ozadja/backround-a, ability score-ov, pa do opreme/equipment-a. Na detail sheet-u se nahajajo razne podrobnosti o vašem karakterju, npr. Izgled, starost, dodatne lastnosti itd. Na spellcasting sheet-u se nahajajo ključne informacije, kar se tiče vašega čaranja, kot npr. kateri ability score uporabljate pri izvajanju urokov/spell-ov in seznam vaših spell-ov (zato je uporaben le za igralce, katerih karakterji so v class-u, ki jim omogoča čaranje). Za igranje Dungeons & Dragons potrebujete vsaj basic sheet.

Izbira rase:

V osnovnih pravilih imate na voljo 4 rase, škrate/dwarf-e, viline/elf-e, polovnjake/halfling-e in ljudi/human-e. Vsaka rasa ima svoje posebnosti in bonuse.

Škratje/dwarf-i:

generic dwarf 5eŠkratje oz. dwarf-i so bradata humanoidna bitja nižje postave. Kar jim manjka v višini nadoknadijo v svoji rudarski, kovaški in spretnosti. Imajo odličen spomin, zato se jim ni dobro zameriti. Predvsem živijo v ob vznožjih gora in hribovjih, kjer lahko rudarijo. Med vsemi rasami škratje izstopajo predvsem po svojem močnem zdravju, odličnemu vidu, poznavanju kamnin, spretnostjo z orožjem in svojim posebnim jezikom. Poznamo dve vrsti škratov, hribske in gorske. Gorski škratje so predvsem odlični fighter-ji, hribski pa se najbolje izkažejo kot cleric-i.

Vilini/elf-i:

generic elf 5eVilini oz. elf-i so prelepa humanoidna bitja zmerne postave. Njihova povprečna življenjska doba presega 700 let. S svojo zbranostjo in radovednostjo prekašajo vse ostale rase, predvsem so znani po umetnosti in diplomatski sposobnosti, so pa tudi dokaj sposobni v boju. Predvsem živijo na mističnih krajih, nekje globoko v gozdovih, v podzemlju in med stolpi (odvisno od podzvrsti). Ostale rase prekašajo tudi v svoji gibčnosti. Namesto dolgega spanca si večina vilinov privošči transu-podobno stanje. Odporni so do različnih oblik magije, imajo odličen vid, ki jim omogoča, da opazijo tudi najmanjše podrobnosti in dokaj eleganten jezik.Poznamo visoke viline, gozdne viline in temne viline oz. drow-e. Visoki vilini so predvsem znani kot odlični wizard-i, gozdni vilini se bodo bolj udobno počutili v službi cleric-a, drow-i pa so predvsem odlični rogue-i.

Polovnjaki/halfling-i:

generic halfling 5ePolovnjaki oz. halfling-i so dokaj udomačeni humanoidi nižje postave. So iznajdljiv, dobrosrčni in, če želijo, skoraj neopazni. Pogosto se ukvarjajo s kmetijstvom in trgovino. Ostale rase prekašajo po svojem pogumu in sreči ter svojem harmoničnem jeziku. Zaradi svoje majhne postave so tudi zelo izmuzljivi. Poznamo lahkonoge/lightfoot in krepke/stout halfling-e. Lightfoot halfling-i se največkrat uveljavijo kot rogue-i z nabrušenim jezikom, stout halfling-i pa najbolj pogosto opravljajo isti poklic, a se bolj zanašajo na svojo izmuzljivost.

Ljudje/human-i:

generic human 5eLjudje so zaradi svojih številnih migracij še najbolj raznolika rasa. So humanoidi zmerne postave in predvsem prepoznavni po svoji ambicioznosti. Z ostalimi rasami se dobro razumejo, izstopajo pa tudi po svojih institucijah in prilagodljivosti. Znani so tudi po svoji vsestranskosti. Posledično se lahko dobro udejstvujejo v kakršnemkoli poklicu.

 

 

 

media-20170304

Na character sheet-u v označenem okvirčku napišite izbrano raso.

c_sheet_whole_race_benefits

 

Glede na raso, ki ste jo izbrali, boste prejeli hitrost premikanja (speed), določena znanja (proficiency), jezike (languages), lastnosti (features & traits) in včasih znanja določenih spretnosti (skill proficiency) ter rasni bonus na določene ability score-e.

Proficiency-je in jezike napišite levo-spodaj v rjavi okvirček, feature-je in trait-e  desno v oranžni okvirček, speed zapišite zgoraj v črni okvirček, skill proficiency-je pa označite tako, da pobarvate oz. kako drugače označite prazne kroge ob skill-ih (rdeči okvirček), ki so označeni z modrim okvirčkom.

Izbira class-a:

Na voljo so 4 class-i, svečenik/cleric, bojevnik/fighter, lopov/rogue in čarovnik/wizard. Vsak class ima svoje posebnosti in prednosti ter slabosti. Delijo se na te, ki se primarno bojujejo (fighter in rogue) in te, ki primarno uporabljajo uroke/spell-e (cleric in wizard). Slednji potrebujejo poleg basic sheet-a še spellcasting sheet, na katerega zapišejo svoje uroke. Različni class-i potrebujejo za optimalno delovanje različne visoke vrednosti točno določenih ability score-ov. cleric npr. Potrebuje visoki wisdom za tem pa še strength in constitution.

Cleric:

generic cleric 5eCleric-i so svečeniki, ki s pomočjo božanske magije služijo neki višji sili. Nekateri to opravljajo tako, da magično zdravijo ljudi, drugi tako, da se s pomočjo svoje magije zoperstavijo zlim silam, tretji (in vsi vrstilni števniki za tem) pa najdejo neko svojo, srednjo pot.

Fighter:

generic fighter 5eFighter-ji so bojevniki, usposobljeni v raznih oblikah bojevanja z različnimi tipi orožji in oklepov. Nekateri se svojega poklica lotijo tako, da preprosto zelo močno vdarijo svoje nasprotnike, drugi tako, da v svoj stil bojevanja vključijo magijo, tretji pa s spretnim manevriranjem okoli svojega nasprotnika.

Rogue:

generic rogue 5eRogue-i so lopovi, ki s pomočjo potuhnjenosti in prevar premagujejo ovire. Nekateri svoje sposobnosti usmerijo v krajo, drugi v ubijanje, tretji pa svojim sposobnostim dodajo še uporabo magije.

Wizard:

generic wizard 5e

Wizard-i so učeni čarodeji, ki so sposobni manipulirati s strukturo realnosti, torej čarati. Delijo se na 8 podskupin, vsaka izmed teh pa se ukvarja s svojim tipom čaranja. Eni se ukvarjajo z postavljanjem barrier-jev, obrambo in izganjanjem, drugi spet z manipulacijo elementov. Wizard ni nikoli niti pozen niti zgoden; prispe točno takrat, ko želi.

media-20170304-2Na character sheet-u v označeni okvirček napišite vaš class in level (vsi na novo narejeni karakterji začnejo na levelu 1, razen če GM določi drugače).

Glede na class, ki ste ga izbrali, prejme vaš karakter t.i. hit die (s katerim si določite HP), različne proficiency-je v uporabi raznih orožij, oklepov in orodij (weapon/armor/tool proficiency), proficiency-je v rešilnih metih (saving throw proficiency), proficiency-je v različnih skill-ih, razne sposobnosti (ability-je), Feature-je in začetno opremo (starting gear/equipment).

Hit die je kocka, ki jo mečemo, da dobimo karakterjev maksimalni HP (npr. d6, d8, …). Število hit die-ev je enako karakterjevem levelu.

HP oz. Hit Points je število točk škode (damage-a), ki jih lahko karakter prejme preden izgubi zavest. Poznamo maximalni HP in trenutni HP, pri čemer je maksimalni HP največje število HP-ja, ki ga lahko (brez uporabe magije) imate na tem levelu, trenutni HP pa HP, ki ga vaš karakter ima v tem momentu in je lahko manjši ali enak maksimalnemu (maksimalni HP je npr. 12, trenutni pa, zaradi utrpele poškodbe, 7). Ko se karakterju poviša level mečemo hit die in vrednosti, ki jo dobimo prištejemo še constitution MOD ter dobljeno vrednost prištejemo našemu maksimalnemu HP-ju. Na levelu 1 se vzame maksimalna vrednost hit die-a (razen če GM določi drugače).

Saving throw oz. rešilni met je met 20 – strane kocke, ki določi, če se lahko rešite oz. zmanjšate efekt enega ali več negativnih učinkov, npr. se izmaknete padajoči skali.

Oprema:

Med opremo bo vaš karakter prejel tudi kakšen kos oklepa in orožje.

generic weapons 5eOrožje delimo v osnovi na preprosto (simple weapons) in borilno orožje (martial weapons). Simple weapon-i so razne gorjače, bodala, palice, kiji, manjši loki, buzdovani, lahki samostreli itd., martial weapon-i pa so razni meči, sablje, večji loki, sulice, bojna kladiva, težki samostreli itd.Poleg tega se orožje še dalje deli na orožje za spopad na blizu (melee weapons) in orožje za spopade preko neke razdalje (ranged weapons). Če nekoga napademo z melee weapon-om, se k attack roll-u in damage roll-u načeloma prišteje Strength MOD, ko uporabljamo ranged weapon-e pa dexterity MOD.

Attack roll je met 20 – strane kocke s katerim določimo, ali smo pri napadu uspešno zadeli našo tarčo. Vrednost attack rolla je vsota števila, ki smo ga dobili pri metu 20 – strane kocke, in attack bonusa.

Attack bonus je enak vrednosti za orožje primernega ability MOD-a (za melee strength, za ranged dexterity). Če imamo za orožje proficiency je attack bonus enak vsoti primernega ability MOD-a in proficiency MOD-a.

Damage roll je met kocke, katere vrednost je odvisna od orožja, ki ga uporabljamo. Če uporabljamo melee weapon-e se k z metom pridobljeni vrednosti načeloma prišteje strength MOD, če pa uporabljamo ranged weapon pa dexterity MOD. Vsak weapon ima svoj damage type. Kocka, ki jo uporabljamo pri metu za specifično orožje, da bi določili količingeneric armor 5eo škode,ki jo z napadom povzročimo, se imenuje damage die (npr. 1d4, 1d6, 1d8, …).

Damage type je tip škode, ki ga orožje naredi. Poznamo predirljiva (piercing), rezalna (slashing) in topa (bludgeoning) orožja. Nekatera bitja so odporna na en damage type ali več. Piercing damage označimo s P, slashing s S in bludgeoning z B.

Oklep delimo na lahek oklep, srednji oklep, težek oklep in ščite. Vsak oklep dodeli karakterju AC.

AC oz. ‘’oklepovje’’ je število, ki določa kako lahko je v boju zadeti vašega karakterja. Kadar uporabljamo oklep je AC enak vrednosti, ki nam jo oklep da + naš dexterity MOD. V primeru, da karakter ne nosi oklepa, je njegov AC enak 10 + dexterity MOD.

 

 

c-sheet-whole-class-benefitsequipmentNa začetku vpišite svoj hit die v siv okvirček in zraven napišite njihovo število (na levelu 1 ima karakter 1 hit die). V črnem okvirju zgoraj napišite maksimalni HP vašega karakterja in v turkizni okvirček (zgoraj) napišite vrednost AC. Nato v rjavem okvirčku označite svoje saving throw proficiency-je in v rdečem okvirčku označite skill proficiency-je, ki ste si jih izbrali. V oranžni okvirček vpišite pridobljene proficiency-je, v zlatega pa pridoblene feature-je in ability-je. V zeleni okvirček zapišite opremo, ki ste jo izbrali, v predel označen z modrim okvirčkom pa napišite imena vaših orožij. Na koncu v rumeni predel vnesite za vsako orožje njegov attack bonus, v rožnati okvirček pa za vsako orožje njegov damage die +  MOD, ki je za to orožje primeren in označite damage type.

Ability score:

Ability score-i so številke, ki nam povejo specifične lastnosti karakterja. Le te so strength, dexterity, constitution, intelligence, wisdom in charisma. Strength nam pove kako močni smo (fizično), dexterity, kako dobri smo pri izmikanju, constitution, kako odporni/zdravi smo, intelligence nam pove kako učeni smo, wisdom, kako pametni smo (praktičen razum), charisma pa nam pove kako karizmatični smo. Vsaka rasa ima svoj rasni bonus, ki se prišteje določenim ability score-om. Ability score-e lahko sicer določimo tudi pred izbiro class-a, a je bolj priporočljivo, če to storimo po njej.

Razvrščanje:

Na voljo imamo 6 številk; 15, 14, 13, 12, 10, 8; ki jih razvrstimo med ability score-i. Ta način je za začetnike najbolj ugoden zaradi svoje preprostosti.

Modifier-ji:

Ability modifierji:media-20170304-1

Vsak ability score nam da nek MOD, število, ki se prišteje k raznim zadevam. Strength MOD se nam, npr., prišteje k škodi, ki jo z napadom povzročimo, dexterity MOD k AC-ju itd. V glavnem, ko nekaj naredimo bomo k metu 20 – strane kocke prišteli naš ability score MOD. MOD je odvisen od velikosti ability score-a, določa se pa po tej tabeli:

Proficiency:

media-20170304-1Proficiency je konstanten MOD, ki ga dodate k raznim stvarem. Če pogledate na stran o nekem class-u boste hitro zasledili, da dobite proficiency v nekem skillu ali pa orožju. To boste označili na character sheet-u in ko boste dano stvar “uporabili” boste k vašemu metu 20 – strane kocke dodali ne samo ability score MOD ampak tudi vaš proficency MOD. Ta se spreminja vsakih par levelov. Na prvem levelu je to +2.

Na character sheet, v z rdečim okvirjem označeni predel, vnesite svoje ability score-e. Ne pozabite jim prišteti bonusov, ki jih vam dodeljuje rasa. Nato s pomočjo zgornje tabele vnesite še MOD-e (POZOR: ability score-e lahko določite pred  izbiro class-a, ali pa po njej). Na koncu v moder okvirček vnesite svoj proficiency MOD.

Izbira ozadja:

Ozadje oz. backround karakterja nam pove, kaj je karakter počel, preden se je odpravil v svet. V Player’s basic rules imate opise akolita (acolyte), zločinca (criminal), ljudskega heroja (folk hero), plemiča (noble), modreca (sage) in vojaka (soldier). Vsak backround da vašemu karakterju določene karakterne značilnosti oz. characteristic-e, proficiency-je, opremo, feature-je in jezike. Glede na ozadje dobite tudi razne omejitve na alignment. Ki ga lahko ima vaš karakter. (zločinec po naravi ne more biti Lawful Good karakter)

Acolyte:

Acolyte je nekdo, ki dela v templju, kjer služi svojemu božanstvu in izvaja in pomaga pri izvedbi določenih verskih obredov. Acolyte ni nujno cleric, saj v osnovi ne uporablja božanske magije.

Criminal:

Criminal je izkušen zločinec, vešč v kršenju zakonov. Poleg tega se je družil z mnogo drugimi zločinci in ima posledično obveščevalce v zločinskem podzemlju.

Folk hero:

Folk hero izvira iz preprostega ljudstva. Je posameznik, katerega njegova vas tretira kot heroja iz enih ali drugih razlogov. Le ti so lahko opravičeni, ali pa neopravičeni.

Noble:

Noble je oseba, ki izhaja iz plemiške družine in nosi plemiški naziv. Njegova družina ima v lasti posesti in pobira davke in ima lahko v regiji relativno velik ali pa majhen politični vpliv.

Sage:

Sage je nekdo, ki je mnoga leta posvetil študiju narave in je posledično strokovnjak na svojem področju.

Soldier:

Soldier je oseba, ki se je že od malih nog vključevala v bitke in vojne. Naučili so se uporabljati orožje in oklep ter pridobili preživetvene sposobnosti, ki so jim omogočile preživeti vse bitke, v katerih so bili prisotni.

c-sheet-upper-part-backroundIzbrani backround si zapišite v označen del character sheet-a.

Characteristic:

Characteristic se deli na 4 podskupine, osebnostna značilnost (personality trait), ideal, vez (bond) in napaka (flaw).

Personality trait je osebnostna značilnost karakterja, ki loči tega karakterja od ostalih. Nekateri so pametni, drugi vljudni, tretji radi izvajajo praktične šale itd.

Ideal je nekaj, v kar karakter verjame nad vsem in ga poskusi doseči, nek cilj, ideja, želja, ki tudi vpliva na to, kako se bo karakter odločal in obnašal.

Bond je neka vez oz. navezanost, ki jo ima karakter z ljudmi in/ali kraji in/ali dogodki v svetu.

Flaw je nek karakterjev strah, pregreha, odvisnost – torej neka šibka točka, ki bi jo lahko njegov sovražnik uporabil zoper njega.

Characteristic karakterja je mnogokrat povezan z njegovim classom, raso in backround-om. Vsak backround ima svoje priporočene personality trait-e, ideale, bond-e in flaw-e, a ti so zgolj priporočila, torej ni nujno, da izbirate samo med temi, ki so napisani v Player’s basic rules.

Alignment:

Alignment nam predstavlja t. i. Moralni kompas karakterja. Karakter je lahko ali Lawful ali Neutral ali Chaotic in pa bodisi Good bodisi Neutral bodisi Evil. Prvi parameter (lawful-neutral-chaotic) določa karakterjev odnos do zakonov, drugi parameter (good-neutral-evil), pa moralo karakterja. Ta dva parametra skupaj sestavljata 9 možnih alignment-ov (lawful good, neutral good, chaotic good, lawful neutral, true neutral (neutral neutral), chaotic neutral, lawful evil, neutral evil, chaotic evil).

Passive wisdom (perception):

Passive wisdom določa koliko oz. kako podrobno pasivno (nenamerno oz. brez da bi se na to osredotočili) vidite in drugače zaznavate. Izračuna se tako, da številu 10 prištejete svoj wisdom MOD. Če imate proficiency v perception skill-u, se tej vrednosti doda še vaš proficiency MOD.

c-sheet-whole-backroundV rdečem okviru si označite skill proficiency-je, ki vam jih dodeljuje backround in izračunajte karakterjev passive wisdom ter ga vpišite v z turkiznim okvirjem označeno polje. Nato v oranžni okvir zapišite jezike in proficiency-je, v zelenega pa opremo, ki vam jo dodeli backround. V modri okvir vpišite denar, ki oz. če ga dobite od backround-a. V zlati okvir zapišite pridobljene feature-je in ability-je. Nadaljujte tako, da v črni okvir na svoja mesta napišete karakterjeve personality trait-e, ideale, bond-e in flaw-e. Na koncu si izberite alignment vašega karakterja in ga vpišite v s sivo označen prostor na character sheet-u.

Zadnji detajli:

Karakterjevo ime je dokaj pogosto povezano z njegovo raso in spolom, sicer pa je tudi dovoljeno uporabljati imena, ki si jih sami izmislite, v kolikor niso preveč vulgarna.

Inspiration: Kadar se res vživite v svojega karakterja in odigrate to, kar bi on naredil, ne pa tudi nujno to, kar želite oz. bi bilo najbolje, da bi naredil, vas GM nagradi z Inspiration-om. Inspiration-a lahko imate le 1 točko, torej jih ne morete kopičiti in zbirati kot znamke. Inspiration vam da prednost oz. advantage na attack roll-e, saving throw-e in ability check-e. Ko karakterja ustvarite, le ta še nima inspiration-a.

Advantage pomeni, da ko mečete enega izmed prej omenjenih metov, 20 -strano kocko mečete dvakrat in kot veljavno vzamete večjo vrednost.

Ability check je met 20 – strane kocke, ki odloča o uspešnosti raznih poskusov dejanj (npr. Vaš karakter želi splezati po strmi steni, narediti salto, se spomniti babičinega recepta za jabolčni štrudel, razbrati če se mu sogovorec laže, …)

Initiative: Kadar se začne spopad vsi sodelujoči mečejo initiative check. Pri tem mečejo 20 – strano kocko in dobljeni vrednosti prištejejo initiative bonus. Initiative bonus je v večini primerov enak dexterity MOD-u. Povečamo ga lahko ali s povečanjem dexterity MOD-a ali pa s pomočjo feat-ov, ki pa jih bomo obravnavali v kakšnem drugem vodniku.

Experience point-i: Kadar vaš karakter stori kaj v svetu, npr. ubije kakšnega hudobnega goblina, razreši kakšno magično uganko itd. prejme experience point-e. To so točke s katerimi vaš karakter ‘’raste’’ do naslednjega levela. Ko naredite level 1 karakterja ima ta 0 experience point-ov.

Player name je ime igralca, ki v primeru, da izgubite oz. pri nekomu pozabite character sheet, pomaga najditelju vam ga vrniti.

c-sheet-upper-third-finishing-touches

V rdeči okvir napišite karakterjevo ime, v rumenega pa njegov initiative bonus (dexterity MOD). V modri okvir napišite vaše ime oz. vzdevek, v oranžni okvir pa število experience point-ov. Če izdelujete level 1 karakterja, napišete v okvir 0, lahko pa ga tudi pustite praznega. Na koncu v zelenem okviru označite, da še nimate inspiration-a, ali tako, da vanj napišete 0, ali pa tako, da ga pustite praznega.

Dodatek za cleric-e in wizard-e:

Za cleric-e in wizard-e potrebujete še spellcasting sheet, na katerega boste vpisali spellcasting class, spellcasting ability, spell save DC, spell attack bonus, cantrip-e in level 1 spell-e.

Spellcasting class:

V osnovnih pravilih sta predstavljena dva spellcasting class-a, to sta wizard in cleric.

Spellcasting ability:

To je ability score, ki ga vaš karakter uporablja pri čaranju. Pri clericu je to wisdom, pri wizardu pa intelligence.

Spell save DC:

DC oz. Difficulty Check je vrednost, ki jo morate doseči z metom 20 – strane kocke (+ modifier-ji), da uspešno nekaj opravite. Pri nekaterih urokih se lahko vaša tarča reši efekta oz. ga zmanjša, tako da meče saving throw. DC, ki ga more pri tem doseči, da mu to uspe je enak vašemu spell save DC-ju. Vaš spell save DC dobite tako, da številu 8 prištejete svoj proficiency MOD in MOD vašega spellcasting ability-ja.

Spell attack bonus:

To število prištejete vrednosti, ki jo dobite z metom 20 – strane kocke, kadar nekoga napadate s spell-om. Dobite ga tako, da seštejeta vaš proficiency MOD in MOD vašega spellcasting ability-ja.

Spell-i:

Spell-i se delijo po levelih od 0 do 9, višji kot je level, močnejši je spell. Level 0 spell-i so znani kot cantrip-i. To so spell-i, ki jih karakter lahko uporabi kolikokrat želi in si jih ne potrebuje pripraviti. Za uporabo spell-ov nad levelom 0, si mora wizard zjutraj 1 uro prebirati svojo knjigo urokov (spellbook), cls-sheet-spellseric pa 1 uro militi k svojemu božanstvu.

V rdeči okvir vnesite karakterjev spellcasting class, v modrega pa njegov spellcasting ability. Nato izračunajte spell save DC in spell attack bonus ter prvega napišite v rjavi okvir, drugega pa v rumenega. Na koncu v črni okvir vpišite cantrip-e, v zelenega pa level 1 spelle, ki jih vaš karakter zna.

 

One thought on “Za novince: izdelava karakterja

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s